Home » El triomf d’en polit bonaveu

Premi El Vaixell de Vapor 2009, editorial Cruïlla, 2009. Texto Carles Sala i Vila.